พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการทางวินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2

ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

Continue reading »

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2

นายศิวจักร ชื่นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด

Continue reading »

พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

Continue reading »

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561

Continue reading »

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 10 กุมภาพันธ์ 2561

Continue reading »